Dr. Hasan Fındık

Hayatını Yenile..

Estetik-Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Hasan Fındık; 

Avrupa başta olmak üzere Dünya’nın farklı ülkelerinden hastalarına Estetik - Plastik - Rekonstrüktif Cerrahi – Mikrocerrahi - Mikro İnvaziv  Prosedürler - Medikal Estetik işlemler alanında hizmet vermekte olup bugüne kadar 30.000’in üzerinde estetik ameliyat sayısıyla, 40.000’in üzerinde mikro invaziv ve medikal estetik uygulamaları (dolgu uygulamaları, botulinum enjeksiyonu, varis, mezoterapi, cihaz uygulamaları, selülit, çatlak tedavisi vb.) ve 20 yılı aşkın tecrübesi ile hizmet vermeye devam etmektedir.

1970 doğumlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Estetik ve Plastik Cerrahi uzmanlığının öncesinde 3 yıl Beyin Hastalıkları (Nöroloji) branşında uzmanlık eğitimi almıştır. Plastik Cerrahi uzmanlığını aldıktan sonra, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır ve yeni estetik plastik cerrahların yetişmesine katkıda bulunmuştur. Yeditepe Üniversitesi’nin tıp fakültesi öğrencilerine, Estetik - Plastik cerrahi rotasyonları bünyesinde 5 yıl ders vermiştir. Bahçeşehir Üniversitesi’nin doktorlara yönelik olarak hazırladığı ‘mezuniyet sonrası sürekli eğitim sertifika programı’ içerisinde anti-aging, yaşlanma ve estetik konusunda seminer vermiştir. Yeni Yüzyıl Üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerine ders vermiştir. Şu an kendi adını taşıyan ‘Estetik & Güzellik Merkezi’nde özel hekimlik yapmaktadır. ISAPS (Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği), TPRECD (Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği), EPCD (Estetik Plastik Cerrahi Derneği) üyesidir.

Özel yaşamında; Yağmur Ayten isimli bir kızı vardır. Dr Hasan Fındık, sanatın her dalına ilgi duymaktadır. Hobi olarak 12 yıl kuyum sanatını icra etmiştir ve takı tasarımı yapmaktadır. Ahşap boyama, seramik sanatı, gitar, yan flüt, saksafon, piyano enstrümanları ile ilgilenmektedir. Pandomim ve tiyatro ile üniversite yıllarında başladığı çalışmalarına hala performatif tiyatro ile devam etmektedir. Motor kullanmak ve seyahat etmekten keyif almaktadır.

 

Uluslararası ve Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Estetik-Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bilimsel Çalışmaları (Experimental - Clinic Study, Makale, Letter, Case Report vb.)

The effects of different harvesting techniques, adrenaline and centrifuge on fat grafts’ survival. Europan Journal of Plastic Surgery 30:75-79, 2007 

Effect of fascial tissue interface on silicone implant capsule formation- a preliminary experimental study- Journal of Plastic, Reconstructive& Aesthetic Surgery July 2007 (xx);1-6 

The effects of acelluler dermal allograft(Alloderm) interface on silicone related capsule formation-Experimental study. Europan Journal of Plastic Surgery; 2008 

Nasal reconstruction with local flaps-retrospective analysis of 100 patient. - The Medical Journal of Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital 47(4);474-478:2007 

Maximizing the use of the abdominoplaty incision in terms of reconstructive surgery , as well. Plastic and reconstructive surgery 115(6), 1780;2005. 

Basal Cell Carcinoma and Syringocystadenoma Papilliferum Arising in Nevus Sebaceus- Plastic and reconstructive surgery117(1); 320-321: 2006 

Reconstruction with Free Osteocutaneous Fibula Flap in Mandibular Ameloblastoma - The Medical Journal of Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital 45(2);113-117:2005 

Long –term effects of amniotic bands on in unoperated patient in advanced age- A case report. Plastic and reconstructive surgery 117(2); 713-714:2006 

Unoperated median cleft of the lower lip in advanced age. Plastic and reconstructive surgery 117(2); 700-701:2006 

Further advantages of using the subfascial implant in terms of capsular formation. Plastic and reconstructive surgery 115 (3), 950-952; 2005 

Early arising Marjolin’s ulcer: report of three cases. Journal of the British Association of Plastic Surgery 58(1), 122-124 (2005) 

The gluteal perforator-based flap in repair of pressure sores. Journal of the British Association of Plastic Surgery 57, 342-347 (2004) 

Medial orbital wall fracture with concominant medial longitudinal Fasciculus Lesions- European Journal Of Plastic Surgery 26:96-98 (2003) 

Double Reverse Z-Plasty for Correction of Transverse Facial Cleft - The Medical Journal of Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital 43(2): 112-114 (2003) 

The Effect of Prolonged Local Insulin Injections on Otogenous Rabbit Cartilage Grafts- The Medical Journal of Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital 43(1):6-10 (2003) 

“Trilobed flap” and “the seagull flap” for syndactyly. Journal of the British Association of Plastic Surgery 

Third refinement in rhomboid release of contractures by adding four-flap Z-Plasties. Annals of Burn and Fire Disease, XX(1) :35, 2007 

Maksillofacial Fractures-retrospective analysis of 230 cases. The Medical Journal of Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital 46(4):167 (2007) 

Kastenbauer yöntemiyle kepçe kulak deformitesi onarımı. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi- 11 (1): 70-71 (2003) 

Mikrovaskuler anastomozda sıçan femoral veni üzerinde sutür ve yapıştırma tekniklerinin karşılaştırılması. The Medical Journal of Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital 39:82-1999 

Nadir görülen bir meningokoksemi olgusu . The Medical Journal of Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital -39:109-110-1999

 

Ulusararası, Ulusal Kongre ve Sempozyumlarında Tebliğ Edilen Yazılı veya Sözlü Sunulmuş Bilimsel Çalışmalar

Effect of fascial tissue interface on silicone implant capsule formation- a preliminary experimental study- British Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeons. Winter meeting, 5-7 December, 2007. London-UK
 
Examination of capsule development on Alloderm wrapped silicone implants after radiotherapy-19th congress International Society of aesthetic plastic surgery- Melbourne Australia-2008
 
Further advantages of using the subfascial implant in terms of capsular formation-19th congress International Society of aesthetic plastic surgery- Melbourne Australia-2008
 
Kepçekulak onarımında eksternal sütür uygulaması- 11th Cogress & Course on Aesthetic Surgery of the Face-2007
 
Effect of fascial tissue interface on silicone implant capsule formation- a preliminary experimental study -19th congress International Society of aesthetic plastic surgery- Melbourne Australia-2008
 
Facial reconstruction with local flaps-Retrospective analysis of 139 cases.- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007
 
Bir boğulabilme nedeni hipertrofik meme-11th Cogress& Course on Aesthetic Surgery of the Face-2007
 
The effects of different harvesting techniques, adrenaline and centrifuge on fat grafts’ survival- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007
 
Silikon implantlara bağlı kapsüler formasyonda faysa dokusu kullanımında ön bulgular-11th Cogress& Course on Aesthetic Surgery of the Face-2007
 
Maxillofacial Fractures-Retrospective analysis of 230 patient-V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007
 
Preliminary findings in utilization of fascial tissue on capsular formation,related silicone implants-experimental study- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007
 
Aselüler dermal allogreft(Alloderm) uygulamasının silikona bağlı kapsüler formasyona etkileri-11th Cogress& Course on Aesthetic Surgery of the Face-2007
 
Examination of capsule development on Alloderm wrapped silicone implants after radiotherapy-- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007
 
Versatility of external continuous over and over suture in prominent ear correction-- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007
 
Our experience with perforator flaps in lower extremities- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007
 
Farklı yağ grefti toplama tekniklerinin adrenalinin ve santrifüjün yağ greftlerinin sağ kalımlarına etkileri-11th Cogress& Course on Aesthetic Surgery of the Face-2007
 
The effects of acelluler dermal allograft(Alloderm) interface on silicone related capsule formation- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007
 
Injuries of the hand due to spiral sewn buffing whell: A presentation of 60 cases- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007
 
Atipik kompleks polidaktili;olgu sunumu-XXIX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi- 2007
 
Nasal Glioma; A case report- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007
 
Bilateral multiple trigger finger olgu sunumu- XXIX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi- 2007
 
Kontraktürlerin Rhomboid (diamond) serbestleştirilmesinde 3. modifikasyon: Dörtlü Z-Plasti- XXIX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi- 2007
 
Monozigot ikizlerde eş zamanlı başlayan karpal tünel sendromu- XXIX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi- 2007
 
Olmsted syndrome: Case report- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007
 
Kontraktürlerin serbestleştirilmesinde üçüncü modifikasyon: 11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 2008
 
Spiral taşa bağlı el yaralanmaları – 60 olgunun retrospektif değerlendirilmesi-11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 2008
 
Elde atipik yerleşimli lipom-11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 2008
 
Monozigot ikizlerde eş zamanlı başlayan bilateral karpal tünel sendromu-11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 2008
 
Doğumsal her iki başparmaktatetik parmak deformitesi-11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 2008
 
Atipik komplaks polidaktili-olgu sunumu-11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 2008
 
Bilateral Tessier No:7 facial cleft:Case report- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007
 
Yaşam kalitesini etkileyen multiple kısantom – olgu sunumu-11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 2008
 
Leomyoma on the Face:Case Report- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007
 
Omphalocele associated with cleft palate: Case report- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007
 
İntahar amacıyla sol el bileği cilt altına insektisid enjeksiyonu- olgu sunumu-11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 2008
 
Bilateral multiple tetik parmak deformitesi- olgu sunumu-11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 2008
 
Polydactyly, syndactyly, prominent ear and cryptorchidia in the same patient: Case report- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007
 
Non-sendromik hastada polidaktili , sindaktili, kepçe kulak, kriptoorşidi birlikteliği-11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 2008
 
Median Cleft of the superior and inferior lips:Case report- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007
 
Alloderm ile sarılı silikon implantlara radyoterapi uygulaması sonrası kapsül gelişiminin incelenmesi- 11th Cogress& Course on Aesthetic Surgery of the Face-2007
 
Basal cell carcinoma developing on epidermoid cyst wall-Case report- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007
 
El ve el bileğinin kitle ve lezyonları-107 olgunun retrospektif değerlendirilmesi -11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 2008
 
A reason for suffocation; Hypertrophic breast- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007
 
Kısmi kalınlıkta deri grefti donör alanının iyileşmesinde balın etkisinin araştırılması- XXI. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
 
Transvers fasiyal Kleft Onarımında Double Reverse Z Plasty Tekniğinin Kullanımı- XXIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
 
Bilateral Tessier No:7 Fasiyal Yarık- Olgu Sunumu-XXVII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 
 
Kastenbauer yöntemiyle kepçe kulak deformitesi onarımı.- XXIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi
 
Gluteal Perforatör Bazlı Flep İle Sakral Bası Yaralarının Onarımı - XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi
 
İlginç Bir Vaka Sunumu: Orbita Fraktürü ve İnternükleer Oftalmopleji Birlikteliği- XXI. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
 
Sakrokoksigeal Pilonidal Sinüs Zemininde Gelişen Yassı Hücreli Karsinom- XXIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi
 
Meme Subluksasyonu Olgu Sunumu- XXVII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi
 
Mikrovaskuler anastomozda sıçan femoral veni üzerinde sutür ve yapıştırma tekniklerinin karşılaştırılması- XXI. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
 
Dev Konjenital Melanositik Nevüs Zemininde Malign Melanoma Gelişimi- XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi
 
Diz Bölgesi Yumuşak Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Nörokutan Fleplerin Kullanımı- XXIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi
 
Dermal Greftlerin Klinik Kullanım Alanları- XXI. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
 
Çocukluk Çağında Fleksör Tendon Rüptürü- XXVII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi-
 
Tooth eruption through nostril in postoperative period of a cleft palate patient- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007
 
Pleomorphic adenoma in the palate- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007

 

Katılımda Bulunulmuş ve / veya Bilimsel Sunum Yapılmış Kongreler

British Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeons. Winter meeting, 5-7 December, 2007. London-UK

19th congress International Society of aesthetic plastic surgery- Melbourne Australia-2008

V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007

11th Cogress & Course on Aesthetic Surgery of the Face-2007

Estetik Plastik Cerrahi Derneği, 3. Ulusal Kongre ve 1. Eğitim Kursu ISAPS (International Society of aesthetic plastic surgery) 1998

Glycolic Acid Certificate Programme- XIXTH National Plastic and Reconstructive Surgery Congress, on Sept 5, 1997
XXIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi - 2001

Estetik Plastik Cerrahi Derneği Saç restorasyon Cerrahisi ve Fiziksel ve kimyasal yüz gençleştirilmesi, 1. Bilimsel toplantısı 1997

XXXI. Geleneksel Çubukçu Sempozyumu, Elin Travmatik Tendon ve Sinir kesileri Rehabilitasyonu -2001

Türk Plastik Cerrahi Derneği XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi -1997

XXIX. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi-2007

XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 27 Eylül-1 Ekim 2000

Yara Bakım Derneği, Temel Yara Bakım Eğitimi 2005

GATA Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi AD. 60. Yıl Kutlama Etkinlikleri, Maksillofasyal Cerrahi Çalıştayı ( Workshop) ve Kursu 2002

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği-Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D. Zonguldak Bölgesel Toplantısı- 2001

11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi - 2008

XXVII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 2005

Ortognatik Cerrahi- Çene cerrahisi sempozyumu, III. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri 2006

XXVI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2005

XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 2000

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 5. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri ‘Estetik ve Rekonstrüktif meme Cerrahisi’-2008

XVII. Euroepan Association of Plastic Surgeons (EURAPS) Annual Meeting mammoplasty- 2006

Bu sitede kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin verimli çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı okuyun.