+90 216 356 30 30
+90 530 879 12 00
ALIN GERME VE KAŞ KALDIRMA

ALIN GERME VE KAŞ KALDIRMA

ALIN GERME VE KAŞ KALDIRMA

Alın Germe (Forehead Lift) İşleminde Amaç Nedir?

Alın germe ve kaş kaldırma

Kaşlar ile saç çizgisi arasındaki yatay çizgilenmeler ile iki kaş arasındaki dikey çizgileri düzeltmek; sarkık, pozisyonu değişmiş kaşları kaldırarak anatomik yerlerine getirmek amacıyla yapılır. Bu ameliyatla göz kenarlarındaki kazayağı denilen kırışıklıklar da tedavi edilmiş olur.

Alın Germe Ameliyatında İzler Nerede Saklanır?

Pek çok farklı teknik vardır; Klasik tekniklerde izler saç çizgisinin 5-6 cm gerisinde, saçlı deri içerisinde kalacağı için zaten görünür durumda değildir   Endoskopik olarak yapılan alın germede ise yine saçların arasında olmak üzere çok daha küçük bir kesi yapılır. Dolayısıyla diğer tekniklerle kıyaslandığında, çok daha az iz bırakan bir tekniktir. Ayrıca alın germe ameliyatı, saçlı derinin alınla birleştiği yerden de yapılabilir ama diğer tekniklere göre izleri gizlemek bu teknikte daha zordur . Her tekniğin bıraktığı iz, alın genişliğini değiştirme oranı, kalıcılık süresi gibi parametrelerde birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Hangi tekniğin seçileceğine hastanın yüz yapısı ve beklentilerine göre karar verilir.

Kas Kaldırma (browlift) Operasyonu Nedir?

Kaşların yapısı cinsiyete göre farklılık gösterir. Bayanlarda daha kavisli iken erkeklerde daha düz görünümlüdür. Kaşlar, gözler ve burun ile belirli oranlar ve açılar doğrultusunda bir ahenk içerisindedir. Gerek yapısal olarak, gerekse yaşlanmaya bağlı olsun düşük görünümlü kaşlar kişiye mutsuz ve yorgun bir görüntü verir. Kaşların normal şekline ve açılarına getirilmesi dinamik bir görüntü kazandırırken gözleri vurgulayarak bakışların da daha canlı ve etkileyici olmasına neden olur.

Kas Kaldırma Operasyonu Nasıl Yapılır?

Klasik alın germe ameliyatlarında olduğu gibi saçlı deriden yapılan ama daha küçük bir kesi yapılarak uygulanabildiği gibi  tam kas üzerinden veya üst göz kapağından girilerek yapılabilir. Kaş kaldırma operasyonlarının kalıcılığı, iz kalıp kalmayacağı, istenilen kaş şeklinin elde edilme başarısı, lokal veya genel anestezi altında olması uygulanacak tekniğe göre değişir. Teknik seçimi ise hastanın ihtiyaçları, beklentileri, beraberinde başka operasyon uygulanıp uygulanmayacağına (göz kapağı estetiği, yüz germe, alın germe vb.) ve cerrahın bu tekniklerdeki tecrübesine göre belirlenir. Göz kapağı ve kas üzerinden girilerek yapılan kaş kaldırma operasyonlarında klasik tekniklerle kıyasla neredeyse hiç iz kalmaz ama kalıcılık süresi nispeten daha azdır.

 


International Society of Aesthetic Plastic Surgery
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
Estetik Plastik Cerrahi Derneği