Dr Hasan Fındık

Dr Hasan Fındık

Estetik-Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Hasan FINDIK;

1970 doğumlu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mezunudur. Estetik Cerrahi uzmanlığı öncesinde 3 yıl Beyin Hastalıkları (nöroloji) branşında uzmanlık eğitimi almıştır. İstanbul’da Sağlık Bakanlığına bağlı bir Eğitim ve Araştırma hastanesinin Estetik-Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Kliniğinde Başasistan olarak part-time çalışmıştır. Hem yeni plastik cerrahların yetişmesine katkıda bulunmuş, hem de kamu görevi yapmıştır. Bunun dışında özel bir üniversitenin tıp fakültesi öğrencilerine, Estetik-Plastik cerrahi rotasyonları bünyesinde 5 yıldır ders vermiştir. Bir başka özel üniversitenin doktorlara yönelik olarak hazırladığı ‘mezuniyet sonrası sürekli eğitim sertifika programı’ içerisinde Anti-aging,yaşlanma ve estetik konusunda ders anlatmıştır. Şu an kendi adını taşıyan ‘Estetik & Güzellik merkezi’nde özel hekimlik yapmaktadır.

Özel yaşamında; Yağmur Ayten isimli, Dünya tatlısı bir kızı vardır. 12 yıl kuyum sanatını icra etmiştir ve şu an da takı tasarımı yapmaktadır. Seramik hamuru ve gazete hamuru ile yapılmış tabloları vardır. Ahşap boyama ile ilgilenmektedir. Pandomim ve tiyatro ile üniversite yıllarında aktif olarak ilgilenmiştir ama şuan sadece izleyici olarak takip edebilmektedir. ESTETİK PLASTİK CERRAHİ DERNEĞİ ESTETİK VE REKONSTRÜKTİF MEME CERRAHİSİ GATA PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ AD. 60. YIL KUTLAMA ETKİNLİKLERİ Istanbul Advanced Rhinoplasty Course PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE CERRAHİ ULUSALL KONGRESİ ISAPS Course TÜRK PLASTİK CERRAHİ DERNEĞİ Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Certificate of Attendance ISAPS Course Hasan Fındık Uzmanlık Belgesi Dr. Hasan Fındık Dr. Hasan Fındık Diploma THE INTERNATIONAL SOCIETY OF AESTEHETIC PLASTIC SURGERY Certificate of Attendance Certificate of attendance 2nd Annual Meeting of the Rhinoplasty Society of Europe ISAPS Istanbul Course Yara Bakımı Derneği Üyelik Belgesi Teosyal ORTOGNATİK CERRAHİ - ÇENE CERRAHİSİ 11. Ulusal Kongre ve Yüz Estetik Cerrahisi Kursu 12. Ulusal Kongre ve Vücut Şekillendirme 12. Ulusal Kongre ve Vücut Şekinllendirme Cerrahisi Kursu Estetik Plastik Cerrahi Derneği Geleneksel Çubukçu Sempozyumu Dr. Hasan Fındık Estetik Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 27. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi TEMEL YARA BAKIM EĞİTİMİ Türk Plastik - Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

 

ÇALIŞMALARI

1- Uluslar arası ve ulusal dergilerde yayınlanmış estetik-plastik ve rekonstrüktif cerrahi bilimsel çalışmaları (experimental- clinic study,makale,letter,case report vb) 

The effects of different harvesting techniques, adrenaline and centrifuge on fat grafts’ survival. Europan Journal of Plastic Surgery 30:75-79, 2007

Effect of fascial tissue interface on silicone implant capsule formation- a preliminary experimental study- Journal of Plastic, Reconstructive& Aesthetic Surgery July 2007 (xx);1-6

The effects of acelluler dermal allograft(Alloderm) interface on silicone related capsule formation-Experimental study. Europan Journal of Plastic Surgery; 2008

Nasal reconstruction with local flaps-retrospective analysis of 100 patient. - The Medical Journal of Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital 47(4);474-478:2007

Maximizing the use of the abdominoplaty incision in terms of reconstructive surgery , as well. Plastic and reconstructive surgery 115(6), 1780;2005.

Basal Cell Carcinoma and Syringocystadenoma Papilliferum Arising in Nevus Sebaceus- Plastic and reconstructive surgery117(1); 320-321: 2006

Reconstruction with Free Osteocutaneous Fibula Flap in Mandibular Ameloblastoma - The Medical Journal of Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital 45(2);113-117:2005

Long –term effects of amniotic bands on in unoperated patient in advanced age- A case report. Plastic and reconstructive surgery 117(2); 713-714:2006

Unoperated median cleft of the lower lip in advanced age. Plastic and reconstructive surgery 117(2); 700-701:2006

Further advantages of using the subfascial implant in terms of capsular formation. Plastic and reconstructive surgery 115 (3), 950-952; 2005

Early arising Marjolin’s ulcer: report of three cases. Journal of the British Association of Plastic Surgery 58(1), 122-124 (2005)

The gluteal perforator-based flap in repair of pressure sores. Journal of the British Association of Plastic Surgery 57, 342-347 (2004)

Medial orbital wall fracture with concominant medial longitudinal Fasciculus Lesions- European Journal Of Plastic Surgery 26:96-98 (2003)

Double Reverse Z-Plasty for Correction of Transverse Facial Cleft - The Medical Journal of Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital 43(2): 112-114 (2003)

The Effect of Prolonged Local Insulin Injections on Otogenous Rabbit Cartilage Grafts- The Medical Journal of Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital 43(1):6-10 (2003)

“Trilobed flap” and “the seagull flap” for syndactyly. Journal of the British Association of Plastic Surgery

Third refinement in rhomboid release of contractures by adding four-flap Z-Plasties. Annals of Burn and Fire Disease, XX(1) :35, 2007

Maksillofacial Fractures-retrospective analysis of 230 cases. The Medical Journal of Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital 46(4):167 (2007)

Kastenbauer yöntemiyle kepçe kulak deformitesi onarımı. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi- 11 (1): 70-71 (2003)

Mikrovaskuler anastomozda sıçan femoral veni üzerinde sutür ve yapıştırma tekniklerinin karşılaştırılması. The Medical Journal of Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital -39:82-1999

Nadir görülen bir meningokoksemi olgusu . The Medical Journal of Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital -39:109-110-19992- Uluslar arası / ulusal kongre ve sempozyumlarında tebliğ edilen yazılı veya sözlü sunulmuş bilimsel çalışmalar

Effect of fascial tissue interface on silicone implant capsule formation- a preliminary experimental study- British Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeons. Winter meeting, 5-7 December, 2007. London-UK

Examination of capsule development on Alloderm wrapped silicone implants after radiotherapy-19th congress International Society of aesthetic plastic surgery- Melbourne Australia-2008

Further advantages of using the subfascial implant in terms of capsular formation-19th congress International Society of aesthetic plastic surgery- Melbourne Australia-2008

Kepçekulak onarımında eksternal sütür uygulaması- 11th Cogress & Course on Aesthetic Surgery of the Face-2007

Effect of fascial tissue interface on silicone implant capsule formation- a preliminary experimental study -19th congress International Society of aesthetic plastic surgery- Melbourne Australia-2008

Facial reconstruction with local flaps-Retrospective analysis of 139 cases.- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007

Bir boğulabilme nedeni hipertrofik meme-11th Cogress& Course on Aesthetic Surgery of the Face-2007

The effects of different harvesting techniques, adrenaline and centrifuge on fat grafts’ survival- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007

Silikon implantlara bağlı kapsüler formasyonda faysa dokusu kullanımında ön bulgular-11th Cogress& Course on Aesthetic Surgery of the Face-2007

Maxillofacial Fractures-Retrospective analysis of 230 patient-V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007

Preliminary findings in utilization of fascial tissue on capsular formation,related silicone implants-experimental study- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007

Aselüler dermal allogreft(Alloderm) uygulamasının silikona bağlı kapsüler formasyona etkileri-11th Cogress& Course on Aesthetic Surgery of the Face-2007

Examination of capsule development on Alloderm wrapped silicone implants after radiotherapy-- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007

Versatility of external continuous over and over suture in prominent ear correction-- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007

Our experience with perforator flaps in lower extremities- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007

Farklı yağ grefti toplama tekniklerinin adrenalinin ve santrifüjün yağ greftlerinin sağ kalımlarına etkileri-11th Cogress& Course on Aesthetic Surgery of the Face-2007

The effects of acelluler dermal allograft(Alloderm) interface on silicone related capsule formation- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007

Injuries of the hand due to spiral sewn buffing whell: A presentation of 60 cases- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007

Atipik kompleks polidaktili;olgu sunumu-XXIX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi- 2007

Nasal Glioma; A case report- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007

Bilateral multiple trigger finger olgu sunumu- XXIX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi- 2007

Kontraktürlerin Rhomboid (diamond) serbestleştirilmesinde 3. modifikasyon: Dörtlü Z-Plasti- XXIX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi- 2007

Monozigot ikizlerde eş zamanlı başlayan karpal tünel sendromu- XXIX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi- 2007

Olmsted syndrome: Case report- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007

Kontraktürlerin serbestleştirilmesinde üçüncü modifikasyon: 11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 2008

Spiral taşa bağlı el yaralanmaları – 60 olgunun retrospektif değerlendirilmesi-11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 2008

Elde atipik yerleşimli lipom-11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 2008

Monozigot ikizlerde eş zamanlı başlayan bilateral karpal tünel sendromu-11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 2008

Doğumsal her iki başparmaktatetik parmak deformitesi-11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 2008

Atipik komplaks polidaktili-olgu sunumu-11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 2008

Bilateral Tessier No:7 facial cleft:Case report- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007

Yaşam kalitesini etkileyen multiple kısantom – olgu sunumu-11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 2008

Leomyoma on the Face:Case Report- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007

Omphalocele associated with cleft palate: Case report- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007

İntahar amacıyla sol el bileği cilt altına insektisid enjeksiyonu- olgu sunumu-11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 2008

Bilateral multiple tetik parmak deformitesi- olgu sunumu-11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 2008

Polydactyly, syndactyly, prominent ear and cryptorchidia in the same patient: Case report- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007

Non-sendromik hastada polidaktili , sindaktili, kepçe kulak, kriptoorşidi birlikteliği-11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 2008

Median Cleft of the superior and inferior lips:Case report- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007

Alloderm ile sarılı silikon implantlara radyoterapi uygulaması sonrası kapsül gelişiminin incelenmesi- 11th Cogress& Course on Aesthetic Surgery of the Face-2007

Basal cell carcinoma developing on epidermoid cyst wall-Case report- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007

El ve el bileğinin kitle ve lezyonları-107 olgunun retrospektif değerlendirilmesi -11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 2008

A reason for suffocation; Hypertrophic breast- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007

Kısmi kalınlıkta deri grefti donör alanının iyileşmesinde balın etkisinin araştırılması- XXI. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

Transvers fasiyal Kleft Onarımında Double Reverse Z Plasty Tekniğinin Kullanımı- XXIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

Bilateral Tessier No:7 Fasiyal Yarık- Olgu Sunumu-XXVII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi

Kastenbauer yöntemiyle kepçe kulak deformitesi onarımı.- XXIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi

Gluteal Perforatör Bazlı Flep İle Sakral Bası Yaralarının Onarımı - XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi

İlginç Bir Vaka Sunumu: Orbita Fraktürü ve İnternükleer Oftalmopleji Birlikteliği- XXI. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

Sakrokoksigeal Pilonidal Sinüs Zemininde Gelişen Yassı Hücreli Karsinom- XXIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi

Meme Subluksasyonu Olgu Sunumu- XXVII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi

Mikrovaskuler anastomozda sıçan femoral veni üzerinde sutür ve yapıştırma tekniklerinin karşılaştırılması- XXI. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

Dev Konjenital Melanositik Nevüs Zemininde Malign Melanoma Gelişimi- XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi

Diz Bölgesi Yumuşak Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Nörokutan Fleplerin Kullanımı- XXIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 

Dermal Greftlerin Klinik Kullanım Alanları- XXI. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

Çocukluk Çağında Fleksör Tendon Rüptürü- XXVII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi-

Tooth eruption through nostril in postoperative period of a cleft palate patient- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007

Pleomorphic adenoma in the palate- V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 20073- Katılımda bulunulmuş ve/veya bilimsel sunum yapılmış kongreler

British Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeons. Winter meeting, 5-7 December, 2007. London-UK

19th congress International Society of aesthetic plastic surgery- Melbourne Australia-2008

V. Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery- 2007

11th Cogress & Course on Aesthetic Surgery of the Face-2007

Estetik Plastik Cerrahi Derneği, 3. Ulusal Kongre ve 1. Eğitim Kursu ISAPS (International Society of aesthetic plastic surgery) 1998

Glycolic Acid Certificate Programme- XIXTH National Plastic and Reconstructive Surgery Congress, on Sept 5, 1997
XXIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi - 2001

Estetik Plastik Cerrahi Derneği Saç restorasyon Cerrahisi ve Fiziksel ve kimyasal yüz gençleştirilmesi, 1. Bilimsel toplantısı 1997

XXXI. Geleneksel Çubukçu Sempozyumu, Elin Travmatik Tendon ve Sinir kesileri Rehabilitasyonu -2001

Türk Plastik Cerrahi Derneği XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi -1997

XXIX. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi-2007

XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 27 Eylül-1 Ekim 2000

Yara Bakım Derneği, Temel Yara Bakım Eğitimi 2005

GATA Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi AD. 60. Yıl Kutlama Etkinlikleri, Maksillofasyal Cerrahi Çalıştayı ( Workshop) ve Kursu 2002

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği-Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D. Zonguldak Bölgesel Toplantısı- 2001

11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi - 2008

XXVII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 2005

Ortognatik Cerrahi- Çene cerrahisi sempozyumu, III. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri 2006

XXVI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2005

XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 2000

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 5. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri ‘Estetik ve Rekonstrüktif meme Cerrahisi’-2008

XVII. Euroepan Association of Plastic Surgeons (EURAPS) Annual Meeting mammoplasty- 2006

DETAYLI BİLGİ İÇİN DR. HASAN FINDIK’A ULAŞIN

Bağdat Cad. Kazım Özalp Sk. No: 22/8 Kat 4 Kulan Apt. B Blok Şaşkınbakkal-Suadiye-Kadıköy/İstanbul
Tel: (0216) 356 30 30-31 -- Faks: (0216) 356 33 33 -- Whatsapp: 0530 238 16 17
Email : hasanfindik@hasanfindik.com